Yanartaş & Chimera

yanartas

 Olimpos' daki tanrıların arasında en önde gelenlerden olan Hephaistos Hellenistik devrinde yunanlılar tarafından "Ates tanrısı" ve Romalilar tarafından da Volkan tanrısı olarak anılırdı. Yanan taşlarında  buradabulunduğundan ötürü, önde gelen ve sayılan tanrılardan bir tanesiydi. Hephaistos, Zeus´un ve Hera nın oğlu idi,  Annesi Hera`yı daha cok sevdiği için babası Zeus tarafından pek sevilmezdi.  Aphrodite ile evliydi ve mahareti ateş`di.

 

Chimera ilk defa M.Ö.4.y.y bazı tarih yazarlarınca anıldı. Bunların arasında Homer de vardı. Chimeranın sönmeyen ateşi - Efsanevi Ateş ?

 

Diğer taraftan Chimera hakkında  yeraltı dünyasının, korkulu ateş püsküren canavarı olarak da bahsedilmektedir. Kafası aslan kafası, vucudu keçi ve arka tarafı yılan olan bu canavarın vatanı Tahtali daği ile Yanartaş-Chimera olarak bilinir.

 

Türkçede Yanar diye adlandırılan bu tepe, Çiralının kuzey doğusundadır. 250 m. yüksekte yer alan yanartaşlar 30 dakikalık bir yürüyüşle erişilebilinir. Bugün hala geçmişteki kadar büyük ve kudretli ateşe sahip olmasada, dünyada eşi bulunmaz bir mucize olarak bilinir.

 

Çiplak bir kayalıktan çıkan metan gazı 10-15 noktada hiç sönmeden yanmaktadır.

 

Yolda çıkarken Hephaistosa adanmış bir tapınağın dağılmış taşları görülür. O zamanlar kutsal toprak olarak anılan Yanartaş, hiristiyanlık devrindede kutsallığını korumuş ve oraya bir manastır inşa edilmiştir. Manastırın kilisesi bir çok resimlerle süslüdür.

 

Yanartaş-Chimera hakkında tarihte ve bugün çok şeyler söylenmiş ve yazılmıştır. Insan üstü bir güç olduuu, ne su nede toprak ile söndürülemediği gibi, ateşinde bir et veya buna benzer birşey pişirildiğinde, asla yakmadığı söylenir.

 

Yanartaşın ateşini akşamlari birçok otelin bahçesinden görmek mümkündür. Yanartaş hakkında ayrica birçok efsanelerde vardır. Bunların en tanınanı kahraman Bellerophonun buraya sürgün edilmesi ve bu Chimera adlı canavarı öldürmesinin hikayesidir.

 

Tanrıların yardımı ile ve kendisine verdikleri uçan at Pegasus ile kahraman bu canavarı tam Yanar tepesinin üzerinde öldürmeyi başarır .Amma lakin canavar Chimera bügün yerin yedi kat altından hala ateş saçmaya devam eder.